Oznámení nekvalitního příjmu TV signálu

Údaje označené modrým růžkem jsou povinné.

Některé údaje v oznámení je možné automaticky předvyplnit ověřením Vaší elektronické identity prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci - Identita občana.

Přihlásit se Identitou občana

nebo vyplnit údaje ručně

Podavatel

Adresa trvalého pobytu

Kontakt na osobu, se kterou má být problém řešen